รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย”

Release Date : 03-03-2020 21:14:13
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ ๒ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐  พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย” โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี