รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Release Date : 27-04-2020 11:30:08
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ ๒๕๐๘๓๐ ม.ค.๖๓ พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี