เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พันเอก ดิเรก ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

Release Date : 13-09-2018 14:41:18
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับ พันเอก ดิเรก  ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

นาวาเอก มงคล  ประยูรศุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับ พันเอก ดิเรก  ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ในโอกาสที่นำนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๙๖  จำนวน ๑๕๐ นาย เยี่ยมชมกิจการของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนายทหารนักเรียน ณ ห้องประชุม โรงแรม เค พี แกรนด์  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐

    

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ให้การต้อนรับ พันเอก ดิเรก  ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง