รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน กปช.จต รับมอบเจลล้างมือ (ชนิดพกพา) จำนวน ๓๐๐ หลอด จาก นางไพจิตร โกศาคาร ผู้บริหารอาวุโสฯ ๙๘ บ.มจ. ไทยประกันชีวิต

Release Date : 01-05-2020 14:22:42
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน กปช.จต  รับมอบเจลล้างมือ (ชนิดพกพา)  จำนวน ๓๐๐ หลอด จาก นางไพจิตร  โกศาคาร ผู้บริหารอาวุโสฯ ๙๘  บ.มจ. ไทยประกันชีวิต

วันที่ ๑ พ.ค.๖๓  เวลา ๑๓๐๐   พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน กปช.จต  รับมอบเจลล้างมือ (ชนิดพกพา)  จำนวน ๓๐๐ หลอด จาก นางไพจิตร  โกศาคาร ผู้บริหารอาวุโสฯ ๙๘  บ.มจ. ไทยประกันชีวิต  เพื่อมอบให้กับกำลังพลใน กปช.จต. ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี