รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงนามในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓

Release Date : 04-05-2020 18:03:25
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงนามในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓

พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงนามในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓  ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี