รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมมอบของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙

Release Date : 21-05-2020 16:22:53
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมมอบของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙

วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ประจวบ  มะลิทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมมอบของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมมอบของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง