รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Release Date : 03-06-2020 15:19:53
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น. พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กล่าวถวายพระพร ลงนามถวายพระพร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี