รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

Release Date : 03-06-2020 15:25:33
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้นำคณะผู้บังคับบัญชา กปช.จต. กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑) ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี