รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี และส่วนราชการอำเภอขลุง แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าCOVID-19

Release Date : 08-06-2020 09:12:37
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี และส่วนราชการอำเภอขลุง แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าCOVID-19

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ มิ.ย.๖๓ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย น.อ.ประจวบ มะลิทอง รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี และส่วนราชการอำเภอขลุง แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าCOVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมีนายณัฐพงษ์  ศิริบุญ  นายอำเภอขลุง เป็นประธาน ณ โรงเจขลุงมูลนิธิ อ.ขลุง  จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี และส่วนราชการอำเภอขลุง แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าCOVID-19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง