เสธ.กปช.จต. อ่านสารจาก ผบ.นย. เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน และ ร้องเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน ร่วมกับกำลังพล

Release Date : 26-06-2020 11:34:58
เสธ.กปช.จต. อ่านสารจาก ผบ.นย. เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน และ ร้องเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน ร่วมกับกำลังพล

เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ร.ต.วิวัฒน์  ทองอัมพร  เสธ.กปช.จต. อ่านสารจาก ผบ.นย. เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน และ ร้องเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน ร่วมกับกำลังพล ณ บริเวณลานหน้า บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี