รอง ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.๑

Release Date : 03-07-2020 15:46:46
รอง ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.๑

เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.สุทธิพงษ์ อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.๑ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย