ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 13-09-2018 16:15:49
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท ศังกร  พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๐๐