รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

Release Date : 07-07-2020 14:34:37
รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ ๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๙๓๐ พ ล.ร.ต.สุทธิพงษ์ อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมี นายพงพัฒน์  วงศ์ตระกูล รักษาราชการแทน ผวจ.จันทบุรี  เป็นประธานฯ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี