รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปี๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔

Release Date : 20-07-2020 14:12:49
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปี๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔

วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.ประจวบ  มะลิทอง รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปี๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ โดยมีนายอลงกรณ์  แอคะรัจน์ รอง ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปี๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง