รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

Release Date : 23-07-2020 09:36:58
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๖๓  เวลา๐๙๐๐ น. พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “กองทัพเรือ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารฝ่ายอำนวยการ กำลังพลในสังกัดและครอบครัว ร่วมพิธี ณ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี