รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับการเยี่ยมคำนับจากพลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 23-07-2020 09:43:44
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับการเยี่ยมคำนับจากพลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับการเยี่ยมคำนับจากพลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเรือในสังกัดกองเรือตรวจอ่าวที่มาปฏิบัติราชการ และหารือข้อราชการในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน