รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 24-07-2020 14:17:06
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๖๓๐ น. พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย เวลา ๐๖๓๐ พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา ๐๖๕๐ พิธีลงนามถวายพระพร เวลา ๐๗๐๐พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเวลา ๐๗๓๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์    ณ ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี