รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผุ้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 24-07-2020 14:23:47
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผุ้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น. พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓  และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณrพื้นที่ปลูกป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี