เสธ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Release Date : 28-07-2020 15:06:04
เสธ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อ ๒๘๐๖๐๐ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.วิวัฒน์  ทองอัมพร  เสธ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เขตพญาไท กทม.