รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Release Date : 28-07-2020 15:12:21
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อ ๒๘๑๑๐๐ ก.ค.๖๓  พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเมืองท่าช้าง ต.ท่าช้าง จว.จันทบุรี