รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Release Date : 28-07-2020 15:17:17
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อ ๒๘๐๗๐๐ ก.ค.๖๓  พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี