รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Release Date : 29-07-2020 09:29:58
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ ๒๘๑๘๔๕ ก.ค.๖๓  พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี