รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

Release Date : 13-08-2020 10:39:47
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๗๐๐  พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี