ผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 28-08-2020 21:31:53
ผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓