ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 10-09-2020 09:15:31
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๔๐  พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเปิดโครงการนำร่องการใช้ยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยบนถนน (Kick off) ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี