รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑

Release Date : 16-09-2018 09:01:25
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖๐๐ คน โดยมี ด๊อกเตอร์ กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชฎัฏรำไพพรรณี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง