ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และภริยา เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 10-09-2020 09:26:53
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และภริยา เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ในการนี้ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และภริยา เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) และบริเวณบ้านท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ