ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผบ.นขต.กปช.จต./กจต. นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัด กปช.จต./กจต. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและรับมอบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พลอยแดง)

Release Date : 10-09-2020 13:32:09
ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผบ.นขต.กปช.จต./กจต. นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัด กปช.จต./กจต. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและรับมอบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พลอยแดง)

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผบ.นขต.กปช.จต./กจต. นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัด กปช.จต./กจต. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและรับมอบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พลอยแดง) โดยมี พล.ร.อ.วสินธ์  สาริภูติ ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พลอยแดง) เป็นประธาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี