รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 06-10-2020 17:31:10
รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สนามหน้า กปช.จต.ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี