รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 06-10-2020 17:36:04
รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี/ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”เป็นประธาน ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จว.จันทบุรี