เสธ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี/รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง

Release Date : 06-10-2020 17:39:52
เสธ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี/ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี/รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  เสธ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี/ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี/รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง  ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี สนามบินท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี