ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

Release Date : 08-10-2020 21:00:52
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพเรือ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพเรือ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี