พัน.ร.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยานพาหนะสนธิกำลังเตรียมความพร้อมเป็นชุดบรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ณ ทก.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด บ.เนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

Release Date : 10-10-2020 16:57:03
พัน.ร.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยานพาหนะสนธิกำลังเตรียมความพร้อมเป็นชุดบรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ณ ทก.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด บ.เนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๐๗๐๘๓๐ ต.ค.๖๓ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยานพาหนะสนธิกำลังเตรียมความพร้อมเป็นชุดบรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ณ ทก.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด บ.เนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด ให้ทุกส่วนมีความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีไม่ต้องรอสั่งการ หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
พัน.ร.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยานพาหนะสนธิกำลังเตรียมความพร้อมเป็นชุดบรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ณ ทก.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด บ.เนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง