เมื่อ ๐๙๑๕๓๐ ต.ค.๖๓ หน่วยปฏิบัติของ นบภ.ฉก.นย.จบ. ได้สนธิกำลังพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

Release Date : 10-10-2020 17:06:33
เมื่อ ๐๙๑๕๓๐ ต.ค.๖๓  หน่วยปฏิบัติของ นบภ.ฉก.นย.จบ. ได้สนธิกำลังพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
039-325350
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองสนับสนุนการช่วยรบ 039-325350
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี 039447144
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 039-510537