รอง ผบ.กปช.จต.เป็นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑)

Release Date : 13-10-2020 14:35:24
รอง ผบ.กปช.จต.เป็นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑)

เมื่อ ๑๓๐๙๓๐ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต.เป็นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑)