รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Release Date : 13-10-2020 14:38:06
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๗๐๐  พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายสุธี ทองแย้ม  ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี