รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 13-10-2020 14:44:10
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๓๑๐๐๐ ต.ค.๖๓ น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง