เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

Release Date : 13-10-2020 17:28:53
เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  เสธ.กปช.จต.ผู้แทน กปช.จต.ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ  วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี