กปช.จต.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 15-10-2020 14:33:40
กปช.จต.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ กปช.จต.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี พล.ร.ต.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้า บก.กปช.จต.ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี และกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี