รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีอัญเชิญและแห่องค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ว เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 17-10-2020 13:58:16
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีอัญเชิญและแห่องค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ว เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ ๑๖๑๒๐๐ ต.ค.๖๓  น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีอัญเชิญและแห่องค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ว เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๓  ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีอัญเชิญและแห่องค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ว เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง