รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ

Release Date : 23-10-2020 16:02:58
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อ ๒๑๐๘๓๐ ต.ค.๖๓  น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น ๗ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ต.วัดใหม่  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง