รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

Release Date : 23-10-2020 16:08:49
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ต.ค.๖๓  น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยมี นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดคมบาง ต.คมบาง  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง