รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 24-10-2020 16:43:22
รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๓๐๗๓๐ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน ณ  พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี