รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 26-10-2020 15:20:39
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ ๒๕๐๙๐๐ ต.ค.๖๓ น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง  รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมี นางสาวอุบล  พูลสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ผู้แทน กปช.จต. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง