หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 26-10-2020 15:59:27
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งมีวัตถุประสงค์สมทบทุนบูรณะปรับปรุงศาลาการเปรียญที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน ในการนี้มีกำลังพลในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกางมาร่วมพิธีทอดกฐินอย่างพร้อมเพรียงกัน