หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดโป่งวัว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 26-10-2020 16:09:19
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดโป่งวัว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดโป่งวัว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถโดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน ในการนี้มีกำลังพลในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมพี่น้องประชาชนอำเภอแก่งหางแมวมาร่วมพิธีทอดกฐินอย่างพร้อมเพรียงกัน