รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง

Release Date : 27-10-2020 09:00:36
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง

เมื่อ ๒๖๑๗๐๐ ต.ค.๖๓ น.อ.จักรกฤษณ์  สัมภวะผล รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง