รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ “ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์”

Release Date : 02-11-2020 09:53:42
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ “ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์”

เมื่อ ๒๙๑๕๐๐ ต.ค.๖๓ น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ “ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์” โดยมี นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์  รอง ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน  ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ “ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง