เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 02-11-2020 10:00:07
เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

เมื่อ ๓๐๑๑๔๕ ต.ค.๖๓  พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอจ์ด   อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี