รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 02-11-2020 10:03:16
รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

เมื่อ ๒๙๐๙๐๐ ต.ค.๖๓  น.อ.โกวิท  สิงห์ทอง รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอจ์ด   อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี